Parkeringsavgifter ska testas från årsskiftet

Parkeringsavgift
Parkeringsavgifter införs på prov i Huddinge och Stuvsta från årsskiftet
Bilden visar infartsparkeringen vid galoppfältet i Täby.
Genom avgifter ska omsättningen på platser vid stationsnära lägen förbättras.
Nu ska parkeringsavgifter testas i centrala Huddinge och Stuvsta. Tanken är att det ska lösa problemet med fulla infartsparkeringar och svårigheten att ta sig fram för pendlarna skriver kommunen i ett pressmeddelande. 

– Idag är infartsparkeringarna fulla tidigt på morgonen eftersom en del boende ställer sin bil där dygnet runt, istället för att hyra boendeparkering. Vi vill se till att infartsparkeringarna används som just infartsparkeringar, det är viktigt för att människor ska kunna få ihop livspusslet, säger Malin Danielsson, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Under ett års tid ska nu parkeringsavgifter testas i centrala Huddinge och i Stuvsta. Förhoppningen med de nya avgifterna är att omsättningen på platser vid stationsnära lägen ska bli bättre.

– Det är i dag trångt både  vid stationerna och på villagator i områdena, när närliggande kommuner infört parkeringsavgifter, så ställer sig många istället på Huddinges villagator, där det fortfarande är gratis.

Genom parkeringsavgifterna vill man skapa fler platser för infartsparkering och även försöka styra rätt bil till rätt plats. Försöket omfattar områden inom 600 meter från stationsentrén i Stuvsta och centrala Huddinge. Förutsatt att automater och skyltar kommer på plats, startar försöksperioden den 1 december 2017.