Parkeringsavgifterna i Hägersten överklagas – igen

Parkeringsavgifterna i Hägersten har varit omdebatterade och överklagades av Hägerstensmoderaten Lars Svärd. 
Lars Svärd fortsätter strida för ett Hägersten utan p-avgifter.
Parkeringsstriden i Hägersten går in i ännu en rond. För två veckor sedan togs avgifterna bort efter ett beslut av Transportstyrelsen, infördes igen veckan efter – och nu överklagar Lars Svärd (M) avgifterna ytterligare en gång.

På tisdagen överklagade Mälarhöjdsbon Lars Svärd (M) stadens återinförande av parkeringsavgifter på 174 gator i Hägersten till länsstyrelsen.

– Staden har inte fullgjort sitt åläggande och motiverat varför parkeringsavgifter ska finnas på alla gator. De har inte gjort en utredning på gatunivå, utan en schablonuträkning på hela taxeområde 5, säger han till Mitt i.

Målet: 15 procent lediga p-platser

Stadens mål är att 15 procent av parkeringsplatserna ska vara lediga. Enligt stadens egen undersökning nyttjas 42 procent av parkeringarna på gatumark – men den undersökningen är en uppskattning av alla gator i taxeområde 5, där även Bromma ingår.

Lars Svärd tror att parkeringsgraden på villagator i Hägersten är ännu lägre. Han fotograferade flera gator i Hägersten när parkeringsavgifterna avskaffades. Alla som var helt tomma på bilar.

– Det finns ingen anledning att ha parkeringsavgifter för att reglera trafiken.

”Strider mot lagen”

Han, liksom andra Hägerstensbor han har mött efter överklagandena, befarar att parkeringsavgifterna är ett sätt för staden att få in pengar.

– Det strider mot lagen. Politik kan inte sätta sig över lagar. Jag tycker att det här är bedrövligt.

Enligt Lars Svärd får han stort stöd av omgivningen.

– Jag blir stoppad överallt på gatorna. Alla är irriterade. Hittills är det ingen som har klagat på att jag gör det här, ingen är emot att jag överklagar.  Jag får ryggdunkningar och folk säger att de vill att jag ska stå på mig. Det har stärkt mig i min uppfattning.