Fyrklövern. Parkeringsdäck på Dragonvägen rivs i augusti

Dragonvägen blir av med cirka 150 p-platser när Fyrklövern - förtätningsprojektet av Väsby centrum - byggs.
Dragonvägen blir av med cirka 150 p-platser när Fyrklövern - förtätningsprojektet av Väsby centrum - byggs.
I början av augusti drar förberedelserna för bygget av Fyrklövern igång. Parkeringsdäck rivs på Dragonvägen där nya hus ska byggas. Väsbyhem planerar nya parkeringsplatser på gårdarna.

I början av augusti drar förberedelserna inför jätteprojektet Fyrklövern igång. Då rivs ett parkeringsdäck på Dragonvägen för att ge plats för nya bostäder som ska byggas där. Själva husen börjar inte byggas förrän nästa år men nu ska marken göras i ordning med bland annat gatustruktur och dragning av ledningar.

För boende på Dragonvägen betyder detta färre parkeringsplatser, något som oroar boende och gäster.

Gäster till boende har klagat på den bristande tillgången på gästparkeringar. Enligt gäster finns endast fem gästparkeringar för fyra höghus. Alternativet är att parkera i centrum, där man bara får stå tre timmar.

Väsbyhem kommer nu att försöka återställa parkeringsplatser genom att skapa nya på gårdarna mellan husen, där det idag finns trädgårdar och bänkar. Trädgårdarna ska dock delvis finnas kvar.

– Vi tittar på hur man ska utforma parkerings och gårdsmiljö tillsammans med en arkitekt, säger Daniel Aronson förvaltare på Väsbyhem.

Men antalet parkeringsplatser kommer inte att bli lika många i framtiden. Enligt Alarik von Hofsten, projektledare för Fyrklövern är det en överkapacitet idag.

– Alla som idag har plats på norra däcket kommer att få plats på södra. En del kommer att få p-plats längre bort från sin port.

Det kommer att byggas nya p-platser i garage. Men de kommer att bli betydligt dyrare för att de är nya och håller en högre standard, enligt Alarik von Hofsten.