Parkeringsgäster i Bromma och Täby övervakades i smyg

De som parkerat i Täby centrum eller Bromma Blocks har bevakats av övervakningskameror. Materialet har sedan använts för att kartlägga vilka som besöker handelsplatserna.

År 2012 godkände Datainspektionen att företaget Facility labs installerade en sensor vid infarten till Täby centrum. Censorn läste av vilken bilmodell det är. På så sätt ville man kunna anpassa reklambudskap efter vem som satt i bilen. Förare i lyxbilar kunde exempelvis få reklam om exklusiva kläder och andra dyra varor.

Datainspektionen slog dock fast att Facility lab var tvungna att informera besökare till garaget om att man samlade information om dem.

Efter klagomål i höstas drog inspektionen igång en ny granskning av företagets parkeringar i Täby centrum och Bromma Blocks. Nu har de kommit fram till att Facility lab inte ger tillräcklig information till besökarna.

Utan att parkeringsgäster har vetat om det har företaget läst av deras registreringsnummer via en kamera. Numren har sedan jämförts med uppgifterna i en databas som innehåller chassinummer och ägarnas postadresser. På så vis har företaget fått uppgifter om besökarnas geografiska fördelning, ålder och inkomster.

Företaget satte visserligen upp informationsskyltar, men datainspektionen bedömer att dessa inte innehåller tillräckligt med information och dessutom inte sitter tillräckligt synligt.

Därför kräver myndigheten nu att Facility lab slutar med övervakningen på Täby centrum och Bromma Blocks alternativt förbättrar informationen till besökare.

Mitt i försökte nå Bromma Blocks centrumchef Pauline von Troil för en kommentar, men hon var bortrest och var inte tillgänglig.

Fastighetschef Rikard Andersson säger att det finns tillräckligt med information om övervakningen för besökarna.

– Jag har inte tagit del av datainspektionens senaste utlåtande och vill läsa det innan jag kan säga något ytterligare, säger han.

Täby centrums ägarbolag Unibail-Rodamco har meddelat att man sedan årsskiftet inte längre använder sig av Facility labs för att sälja riktad reklam. Kamerorna vid Täby centrum ska vara nedplockade.