Parkeringsilska vid cykelprojekt

Stockholms stad testar en ny cykellösning på Kungsholms strand. Men det är mestadels parkerande bilister som har reagerat på försöket.

Det pågår, som Mitt i har berättat tidigare, just nu ett cykelexperiment på Kungsholms strand mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan.

Markeringar på gatan visar var cyklar ska köra. Det är alltså inte rena cykelbanor utan ett sätt att försöka tydliggöra var olika trafikslag ska köra.

– Vi vill testa lösningen som finns i USA och Holland bland annat. Vi kollar om det blir bättre eller sämre, säger Alla Bäck, projektledare på trafikkontoret.

Läsare har dock hört av sig till Mitt i om att lösningen känns osäker och att det är svårt att förstå markeringarna. Men enligt kommunen har de inte fått några synpunkter från cyklister och bara några få från bilister om att lösningen känns rörig.

Däremot har många grannar blivit upprörda över att 46 p-platser på Kungsholms strand försvunnit i och med projektet.

– Det blivit enorma reaktioner, säger Alla Bäck.

Flera gator pekas i stadens cykelplan ut som viktiga så kallade pendlingsstråk. På Kungsholmen är det Sankt Eriksgatan, Norr Mälarstrand, Lilla Västerbron, Essingebron och Kungsholms strand.

Om markeringarna på Kungsholms strand blir kvar efter testperiodens slut den 30 september återstår att se. En tanke är de 46 parkeringsplatserna skulle kunna utnyttjas nattetid eftersom det inte är så många som cyklar då.

– Vi vill skapa en säker lösning och främja cyklingen och om det inte fungerar får vi tar bort linjerna, säger Alla Bäck.