”Parkeringskaoset måste få en lösning”

Situationen med felparkerade bilar på Torsnäsgatan är ohållbar i längden.

Stadsdelsnämndens ordförande Bo Sundin (M) efterlyser en diskussion för att lösa p-kaoset utanför den populära matbutiken.

– Vi tycker att man måste lösa problemet på något sätt och hitta en yta där man kan parkera lite närmare grossistaffären än i parkeringshuset till gallerian. Vi äger ju inte frågan, utan trafikkontoret ansvarar för gatunätet, säger Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Torsnäsgatan i Kista delas flest p-böter ut i hela västerort. Gatan har varit i toppen av listan de senaste åren, trots att bara bussar och taxibilar får köra in där.

Enligt Bo Sundin är situationen ohållbar i längden och från stadsdelsnämndens håll har de tidigare påtalat parkeringsproblemet vid Torsnäsgatan.

– Från stadsdelsnämndens sida ser vi gärna att man hittar en lösning och att det förs en diskussion mellan trafikkontoret och mataffären, säger han.

Torsnäsgatan är bussgata, men inga bussar kör där längre på grund av de felparkerade bilarna som står i vägen.

Förra hösten byggdes en lång refug i mitt­filen längs gatan, för att göra det tydligare för privatbilisterma att det är en bussgata. Men det hjälpte inte, utan folk som ska handla ställer sig på trottoaren i stället.

Torsnästorget, som sedan 2010 heter Jan Stenbecks torg då det blev klart efter en stor ombyggnad, hade tidigare parkeringsplatser på ytan.

Bland de kunder till grossistbutiken som Lokaltidningen Mitt i pratat med är önskan om en parkeringsplats utanför butiken stor. Mitt i har försökt att få en kommentar från Kista Grossen, men delägarna ville hinna träffas för att prata om situationen innan de uttalar sig i media.

Busstrafiken ställdes in i augusti 2011. Sedan drygt ett år tillbaka är det Arriva kör bussarna.

– Det ligger i vårt intresse att kunna trafikera där igen, men det behöver göras något radikalt för att få det att fungera, säger Tomas Hed­enius, kommunikations­chef för Arriva.

I november förra året, när refugen var på plats, försökte de köra igång trafiken igen på gatan, men stoppade trafiken redan efter tre dagar.

Trafikkontoret tänker inte planera om torget.

– Nej, det finns inga planer på att bygga parkeringsplatser där. Man har gjort ett ganska påkostat torg för att det ska vara en trevlig plats. Det finns ett parkeringsgarage under torget, säger Lovisa Strandlund, trafikplanerare.

Om tvärbanans nya sträckning går till Kista kommer torget att byggas om för att få plats med spår och en hållplats. Planerad byggstart är i så fall tänkt att bli 2016.

Det behöver göras något radikalt för att få det att fungera.Tomas Hedenius, Arriva