Parkeringsskulderna minskar i Sollentuna

P-böter på vindrutan.
2,8 miljoner kronor – så mycket parkeringsskulder hade Sollentunaborna hos Kronofogden i slutet av 2015.
Sollentunaborna har blivit bättre på att betala sina parkeringsböter. Enligt färsk statistik från Kronofogden minskade kommuninvånarnas parkeringsskulder med omkring 600 000 kronor under 2015.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade Sollentunaborna parkeringsskulder hos Kronofogden till ett sammanlagt värde av dryga 2,8 miljoner. 250 personer i kommunen delade på skulderna – och det gällde 2034 olika mål.

Under 2014 hade Sollentunaborna betydligt mer parkeringsskulder. Summan landade då på hela 3,4 miljoner, och det var 245 personer som delade på skulderna.

– Vi ser att antalet nya mål har stagnerat lite, och tittar man på hela riket var det en väldigt liten ökning gällande den totala summan av parkeringsskulderna, säger Henrik Brånstad, pressansvarig på Kronofogden.

Sammanlagt var 1961 personer i Sollentuna kommun skuldsatta hos Kronofogden i slutet av 2015, tillsammans var de skyldiga över 420 miljoner kronor.

Om man ser till hela landet hade svenskarna skulder hos Kronofogden till sammanlagt värde av drygt 72 miljarder kronor i slutet av 2015. 930 miljoner av dem var parkeringsskulder.