Parkeringstelefon får snåla tider

SUNDBYBERG Telefontiderna för frågor om parkering i Sundbybergs stad begränsas under juli månad, tiderna blir måndagar och torsdagar mellan 9.30 och 11.

I vanliga fall kan den som har frågor om exempelvis boendeparkering, företagsparkering och parkering för funktionsnedsatta ringa varje vardag på förmiddagar.