ANNONS

Så ska parkerna i Farsta utvecklas

I Dälden ska det fokuseras på sociala mötesplatser.
I Dälden ska det fokuseras på sociala mötesplatser.
Ett Stockholmsstråk med ett pärlband av aktiviteter mellan Farsta gård och Olympiaparken, en strandpark vid Drevviken och fler kvartersparker.
Det är några av förslagen i den nya parkplan som tagits fram över Farstas 90 parker.


ANNONS

Visste du att det finns över 90 parker i Farsta? Nu har stadsdelsförvaltningen tillsammans med trafikkontoret gått igenom alla i en parkplan och lyft fram förslag på hur de kan utvecklas.

Hela parkplanen kan du läsa här. Du har möjlighet att lämna synpunkter på planen fram till den 26 juli genom att mejla till farsta@stockholm.se

Här är några av förslagen på utvecklingsmöjligheter i de olika stadsdelarna.

Svedmyra

✓ Värna Majrosskogens och Svedmyraskogens ekologiska värden.

✓ Uveckla tydliga entréer till Majrosskogen och Svedmyraskogen.

✓ Utveckla den västra delen av Majrosskogen med fler lek- och aktivitetsfunktioner.

✓ Rusta upp Frimärksparken.

✓ Titta på behovet av fler kvarters- och stadsdelsparker tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör.

ANNONS

Tallkrogen

✓ Värna Svedmyraskogen.

✓  Utveckla torget vid tunnelbanan. Rusta upp grönremsan, skapa sittplatser och cykelparkering.

✓ Utveckla grönyotorna längs Nynäsvägen mot större biologisk mångfald och för att kunna ta hand om dagvatten från större skyfall.

✓ Stärk kopplingarna inom stadsdelen genom att utveckla det nord-sydliga stråket Farsta gård-Olympiaparken till ett så kallat Stockholmsstråk med ett pärlband av aktiviteter.

Gubbängen

✓ Utveckla den norra delen av Gubbängsfältet till stadsdelspark.

✓  Anlägg ett nord-sydligt stråk genom Majrosskogen.

✓ Utveckla kopplingen till Skogskyrkogården och Skarpnäck samt tydliggör kopplingen mot Hökarängen.

✓ Värna de mindre parkerna i stadsdelen eftersom de i framtiden kommer att få större betydelse i och med den förtätning som sker.

Hökarängen

✓ Värna, restaurera och sköt ekpartierna på Skönstaholmsfältet.

✓ Utveckla Starrmyran tillsammans med Kryddboden till en stadsdelspark.

✓  Utveckla Saltvägen till en kvarterspark med fokus på äldre barn.

✓ Tydliggör entréerna till Fagersjöskogen.

Sköndal

✓ Värna partier med orörd naturstrand vid Drevviken.

✓ Utveckla en strandpark vid Drevviken.

✓  Utveckla lek– och aktivitetsplatser för olika åldrar i parkerna.

✓ Utveckla kopplingen mellan Flatens naturreservat och Skarpnäck.

Farsta

✓ Värna äldre tallbestånd.

✓ Skapa nya parker vid exploatering av mark för att kompensera för bristen på parker i området. Parkerna måste vara tillräckligt stora för att klara av det förväntade slitaget.

✓ Anlägg en aktivitetspark i den östra delen.

Farstaängen och Dälden

✓ Utveckla Farstaängen med fler parkkvaliteter för äldre personer.

✓ Skapa sociala samlingsplatser som inte fokuserar på lek i Dälden.

Larsboda

✓  Utveckla ett sammanhängande rekreationsstråk längs Magelungen, Forsån och Drevviken som uteslutande rör sig i natur/parkmark.

Fagersjö

✓ Stärk kopplingen mellan Fagersjö och Fagersjöskogen genom en ny entré/koppling över Magelungsvägen.

✓  Stärk kopplingen mellan bebyggelsen i Fagersjö och Högdalstopparna genom att förstärka entréer och utveckla de rekreativa funktionerna på Högdalstopparna.

✓  Skapa en grön koppling till Rågsveds friområde.

✓  Utveckla ett tryggt stråk mellan Fagersta och Farsta Strand.

✓  Utveckla strandstråket längs Magelungens strand med fler aktiviteter. Förbättra tillgängligheten där det är möjligt.

Farstanäset

✓  Undersök möjligheten att utveckla före detta åker- och ängsmark för odling.

✓  Utveckla en tydlig entré till platsen från gångbron i samband med att Farsta strands strandpark utvecklas.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.