Så ska parkerna i Fresta heta

Kvinnan bakom en oerhört välkänd psalm och en pooltillverkare sätter namn på då två nyaste parkerna i Östra Frestaby.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom namnberedningens förslag för de två parker i Östra Frestaby som ska namngivas. Det är nu upp till kommunfullmäktige att klubba igenom namnen.

Parken innanför vägen poolcirkeln kommer att döpas efter gatunamnet: Poolparken. Att både Poolgatan och Poolcirkeln fått sina namn beror på pooltillverkaren Pahlén som hade sin verksamhet i området.

Söder om Poolparken planeras den park som kallats Vattenparken i planeringen. Den ska döpas efter Emmy Köhler, den psalmförfattare som skrev Nu tändas tusen juleljus och levde i Fresta. Parken som ska ligga längs med Fontängatan ska heta Emmy Köhlers park.

Samtidigt föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:

  • detaljplanen Smedgärdstomten ska ta namnet Smedgärdet
  • tre gator i Ekebo får namnen Russgatan, Klipparegatan och Fjordinggatan
  • torget vid Dragonvägen ska heta Drabanttorget
  • angöringsgatan mellan Himmelsgränd och Blå gatan ska heta Himmelstråket