Parkerna ska bli stryktåligare

Jenny Brodén med barnen Erik och Alice tycker att Vasaparken är trång och har sökt sig till Bellevue­parken.
Jenny Brodén med barnen Erik och Alice tycker att Vasaparken är trång och har sökt sig till Bellevue­parken.
Norrmalm växer så att det knakar och allt fler söker sig till parkerna. Då ökar också slitaget.

Kanske får gräsmattorna bli som golfbanor för att tåla alla besökare.

Vi använder inte bara parkerna för att sitta på en bänk och lapa sol, gunga barnen eller rasta hunden. Vi vill också ha parken som träningsanläggning, lunchmatsal och plats för evenemang.

Och listan slutar inte där.

– Parken ska vara både en fröjd för ögat och en del av stadsdelen, en mötesplats och en del av den ekologiska infrastrukturen. Och grönskan är avgörande för att vi överhuvud taget ska kunna bo kvar här, säger My Peensalu.

Hon är landskapsarkitekt på norra innerstans parkmiljöavdelning och har varit med om att ta fram en plan för hur Norrmalms parker ska se ut framledes. Att de måste bli flexibla för att kunna fylla alla nya krav står klart. Liksom att de måste bli mer stryktåliga.

– Ju fler vi blir desto mer slits parkerna. Det ställer höga krav på skötseln och på material som håller. Vi måste se på hur man bygger upp gräsytor, kanske ta efter hur man anlägger golfgräsmattor.

Inte förrän 2020 får Hagastaden sin kryssformade Norra stationspark. Fram till dess blir Norrbackatäppan barnens närmsta lekplats. Men den är inte så stor och frågan är hur de ska få plats. Dessutom vill parkplanen gärna uppmuntra stadsodling i den lilla parken.

Hur ska det gå till?

– I dag finns det faktiskt redan odlingsplatser, lekplats och skola där. Vi tror att det ska gå.

Bellevueparken, Norrmalms största park, är i dag inte så välbesökt eftersom tungt trafikerade Cederdalsgatan och Roslagsvägen löper runt dess sydöstra kant. Troligen kommer fler att söka sig dit när det byggts nya bostäder också vid västra Valhallavägen och Albano.

Inte heller Vanadislunden utnyttjas fullt ut och planen föreslår att den kopplas ihop med Bellevue­parken.

Hur ska det gå till när Cederdals­gatan delar dem?

– Vi vill visa en inriktning och då måste vi samarbeta med andra delar av staden. Kanske är det inte rimligt att Cederdalsgatan försvinner. Men man kan verka för att den blir smalare, får trädplanterade stråk eller att man bygger en bro över.

Fakta

Så ska parkerna uppgraderas

I Norrmalms nya parkplan går man igenom varenda kommunal gräsplätt med förslag till förbättringar. Här är några av dem:

Klara mälarstrand nedanför Tegelbacken ska göras trivsammare. Dock svårt så länge trafiken på Centralbron dundrar förbi.

Stadsodling ska uppmuntras bland annat i Atlastäppan, Sabbatsbergsparken och Enkehusparken.

I Observatorielunden kan det finnas plats för evenemang vid dammen.

Källa: Stockholms stad