Parklek blir kommunal

HAGALUND Parkleken Hagalundsparken återgår i kommunal regi efter tio år på privat entreprenad. Många besökare är nu oroliga för att det ska innebära försämringar.

– Parkleken är väldigt uppskattad som den är i dag. Jag är 36 år och den personal som finns i dag fanns när jag var liten, säger Hagalundsbon Angelica Ljungdahl.

Hon är även orolig att inriktning och öppettider förändras.

Tina Wallgård, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen, förstår oron men säger att personalen erbjuds att återgå till kommunal tjänst.

– Vi har haft samtal med all personal för att se vad de har för ambitioner och hur vi ska matcha in folk på rätt sätt.

Öppettiderna minskas inte, utan utökas på kvällstid för ungdomar, uppger Tina Wallgård. I mitten av december ska förhandlingarna vara klara.