Parklek i Farsta ska rustas upp

FARSTA Stadsdelsnämnden planerar att rusta upp utemiljön vid parkleken Farstaängen och bjuder in till ett öppet samrådsmöte tisdagen den 27 mars klockan 18.

En förslagsskiss på upprustningen finns utställd i parklekens lokal.