Parklek i Hökis får söndagsöppet

Starrmyrans parklek på Onsdagsvägen i Hökarängen kommer ha söndagsöppet från och med i höst.

Parkleken Starrmyran är så populär att den kommer att få söndagsöppet, skriver Farsta stadsdelsförvaltning i ett svar på ett medborgarförslag. De nya öppettiderna kommer att gälla under perioden september-november och mars-maj.

Sedan tidigare har Starrmyran lördagsöppet, vilket även parkleken i Fagersjö har.

Att fler parklekar skulle få helgöppet är däremot inte aktuellt, skriver stadsdelsförvaltningen. Det skulle i så fall leda till att öppettiderna på vardagar skulle behöva kortas ner.