Parklek och grönområde rustas upp

Parkleken Brödkaveln kommer att rustas upp om det planerade flerbostadshuset blir verklighet vid korsningen Emågatan-Stångåvägen i Bagarmossen.

Bakgrunden är att bygget av de 30 lägenheterna tar större delen av grönområdet inom kvarteret i anspråk. För att kompensera detta ska alltså den uppskattade, men slitna, parkleken Brödkaveln få en rejäl uppfräschning.

Men Skarpnäcks stadsdelsnämnd vill gå längre än så. Vid det senaste mötet enades samtliga partier om att även rusta upp den intilliggande grusplanen samt det angränsande grönområdet.

– Det finns en hel del sly och buskage som gör att området känns mörkt och otryggt. Många äldre känner oro för att gå där. De ytorna skulle kunna utvecklas till något bättre både för barn och vuxna, säger Claes Elmgren (S).

Grusplanen skulle man exempelvis kunna utöka till en allaktivitetsplan, där flera sporter än fotboll skulle kunna bli aktuella, påpekar han.

Stadsdelsförvaltningen får nu i uppdrag att i samverkan med andra förvaltningar och medborgarna i området utarbeta en handlingsplan för hur Brödkaveln och grannområdet kan upprustas.

När det gäller flerbostadshuset är det stadsbyggnadsnämnden som ska säga sitt innan spaden sätts i jorden. De 30 lägenheterna ska uppföras i fyra våningar och utformas som två kopplade T-formade hus. Fasaden föreslås bli vitputsad med träpanel runt balkongerna. Parkeringen ska ligga i ett delvis underjordiskt garage och bestå av 24 bilplatser.

Det finns en hel del sly och buskage som gör att området känns mörkt och otryggt.claes elmgren (S) skarpnäcks sdn