Parklek och p-garage anläggs i Hjorthagen

Nu fortsätter gamla Hjorthagen att utvecklas samtidigt som Norra Djurgårdsstaden byggs.

En första parklek, ett jättegarage och Sveriges största datorhall är på gång.

I förra veckan gavs markanvisningar till ett stort parkeringsgarage och till en ny parklek i Hjorthagen. Dessutom får internetleverantören Bahnhof bygga en enorm datorserverhall intill Fortum i kvarteret Starkströmmen strax under ­Abbessinen.

Blir datorprojektet verklighet kommer överskottsvärmen som alla datorer i hallen avger dessutom att användas i stadens fjärrvärmenät.

– Det blir allt viktigare att ha centralt placerade serverhallar för att kunna möta företagens behov av säker och snabb tillgång till digital infrastruktur. Samtidigt har vi fått en smart lösning på plats som gör att vi kan ta tillvara på den överskottsvärme som produceras och leda den tillbaka in i fjärrvärmesystemet, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd.

Men även en ny parklek är alltså på gång – vilket blir områdets enda.

Den ska ligga i Hjorthagsparken vid Abbessinen, men är tänkt att användas av barn från Norra Djurgårdsstaden också. Förra veckan gavs markanvisning för det hus som parkleken bland annat ska inrymma.

– Det finns små bostadsnära parker i området, men det finns ett behov av utflyktsmål och att enkelt komma ut i naturen. Och då är den här platsen passande, säger Britt Mattsson, chef för parkmiljöavdelningen i norra innerstaden.

Parkleken ska placeras i parkstråket som är tänkt att binda samman Motalaparken och Hjorthagsparken. Detta genom att man öppnar mellan parkerna så att det lättare går att röra sig mellan dessa.

Samtidigt ska även det kommunala bolaget Stockholm parkering skapa ett garage med 1 200 p-platser.

Garaget ska ligga under mark vid Gasverksvägen och Rådjursstigen.

Det byggs i det bergrum där det förr förvarades nafta för gasframställning.

– Garaget blir till nytta för boende, besökare och arbetande i området, säger bolagets vd Christian Rockberger som tror att det invigs som tidigast om fyra fem år.

Boende i Hjorthagen har hört av sig till Lokaltidningen Mitt i Östermalm eftersom man upplever att antalet parkerade bilar i Hjorthagen har ökat sedan Norra Djurgårdsstaden började att fyllas med nyinflyttade.

Med ett större garage under jord hoppas staden kunna bidra till att bland annat dessa bilar försvinner.

– Vi vill bidra till en bättre stadsmiljö genom att få ner bilar under jord och att vi på så sätt frigör yta för gående och fotgängare på gatorna runt omkring, säger Christian Rockberger.

Det finns ett behov av ­utflyktsmål och att ­enkelt ­komma ut i ­naturen.Britt Mattson