Parkleken Vårgården rustas för 6, 5 miljoner

Visionsbild parkleken Vårgården, Vårberg
Visionsbild för hur parkleken Vårgården ska bli efter upprustningen.
Nya klätterställningar, sandlåda med soltak, hinderbana, pingisbord och fler sittplatser och blommor. Parkleken Vårgården i Vårberg kan få 6,5 miljoner kronor till upprustning.

Som Lokaltidningen Mitt i Söderort tidigare berättat har Vårbergsborna själva röstat fram att parkleken Vårgården ska rustas upp och bli en mötesplats för alla åldrar.

Det skedde genom en så kallad medborgarbudget där Vårbergsborna, förra våren, fick lämna förslag till stadsdelsförvaltningen på hur området skulle bli tryggare och trevligare.

Fem punkter kom med och det de allra flesta ville satsa på var att göra parken till en mötesplats för alla åldrar.

Visionen är att Vårgården blir en park för alla åldrar

Här planeras nu nya klätterställningar anpassade för både stora och små, en sandlåda med soltak, pingisbord, hinderbana, studsmattor och fler sittplatser på bland annat på en sittsarg.

Upprustningen innebär också att fler blommor planteras och nya växter som ska leda till mer biologisk mångfald. Och att växter som gör området mörkt och otryggt röjs bort.

Nu ska  ärendet upp i trafiknämnden och trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tycker att parkplanen har lyckats uppfylla Vårbergsbornas vision från medborgarbudgeten.

– Parken görs inte bara för barn och tonåringar utan även för äldre. Det är inte bara en lekplats utan det finns pingis och sittplatser och det är så nära centrum att man får en koppling till det. Parken ska vara för alla. Jag tror det blir alldeles utmärkt och tycker det ska bli spännande att se hur medborgarna tycker att det fungerar, säger han.

Går allt enligt planen påbörjas projekteringen för parken under våren och själva bygget startar under hösten 2019.

Beslut om parken fattas i trafiknämnden den 25 april.