Parkour får regler efter föräldrakritik

Det finns risk att barn skadar sig i den nya parkouranläggningen i Tensta.

Det menar en förälder som i ett medborgarförslag vill att säkerheten förbättras.

Parkourparken i Tensta invigdes förra året och den består av olika hinder, till exempel betongblock och rörställningar som man kan röra sig mellan.

En förälder är orolig för att lågstadiebarn klättrar upp och hoppar mellan blocken så att de ramlar ner eller skadar sig på annat sätt. Risken för halkskador är dessutom extra stor på vintern påpekar föräldern, vars förlag är att man antingen tar bort parkouren eller att rastvakter från Elinsborgsskolan finns vid anläggningen under skoltid.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd slår fast att skolan har ansvar för barnen under skoltid men framhåller också att man har förståelse för den oro föräldrar känner när små barn leker utan insyn och att man på alla sätt vill undvika att någon skadar sig.

Nämnden har därför beslutat att sätta upp en informationsskylt om säkerhets- och ordningsregler vid parkouren. I mitten av april ska stadsdelsförvaltningen besluta vad det ska stå på den.

– Det handlar om allmän information om parken, vem som är ansvarig för den, vilka regler som gäller och vem man ska höra av sig till om det blir skada på utrustningen, säger Dan Winnansson, parkingenjör på stadsdelsförvaltningen.

Någon annan kritik än den som kommit i medborgarförslaget känner Dag Winnarsson inte till när det gäller parkouren.

– Det har varit en positiv feedback. Skolan har till och med haft idrottslektion vid parkouren, säger han.

Fakta

Rötter i militära hinderbanor

Parkour är en disciplin och en metod som går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig förbi hinder.

Dess rötter finns i de militära stridshinderbanor som användes vid tiden för Vietnamkriget.

Träningen bidrar till att öka utövarens fysiska styrka, kondition, koordination och balans.

Källa: www.parkour­academy.se