Parkstråk längs Åkers kanal oroar grannar

Lennart Strandberg, som bor vid Åkers kanal, är tveksam till att kommunen ska anlägga ett gångstråk precis bredvid villatomterna.
Lennart Strandberg, som bor vid Åkers kanal, är tveksam till att kommunen ska anlägga ett gångstråk precis bredvid villatomterna.
Här planeras gångstigen.
Här planeras gångstigen.
Ett grönskande jogging­stråk längs med Åkers ­kanal. Det är målet när den nya gångstigen öster om kanalen nu planeras.

Det är tänkt att parkstråket ska anläggas i år – men villaägarna längs kanalen oroas över ­planerna.

– Vi vill inte att det ska bli en för bred stig, så att mopeder kör här och att det blir många ungdomar som hänger här på nätterna så att det stör oss, säger Lennart Strandberg.

Vi står nere vid kanalen precis i gränslandet mellan hans tomt och strand­mynningen, som är kommunens mark.

Här, längs kanalen mellan Hackstavägen och Slussen, är planen att kommunen ska anlägga ett parkstråk under året. Idén om ett sammanhängande joggingstråk hela vägen runt kanalen, som Åkersbergaborna ska få ­njuta av, har varit på gång länge och ser nu ut att bli verklighet.

Problemet, för Lennart Strandberg och flera andra villaägare längs kanalen, är att strandmynningen, där parkstråket ska ligga, på sina håll bara är några meter brett.

Det nya parkstråket, som ska bli en två meter bred grusväg, kommer därmed att ligga precis bredvid grannarnas tomter.

Hittills har kommunen inte tagit sin strandmynning i anspråk, vilket gör att det är lätt att tro att den hör till villatomterna.

– Jag kan inte säga vad kommunen ska göra med sin mark. Men jag kan ha synpunkter på hur det görs, säger Lennart Strandberg och fortsätter:

– Hur ska gångstigen utformas? Och hur förhindrar vi att hundar springer in på våra tomter? Som invånare tycker jag att stigen är onödig, när det finns en bred gångväg på andra sidan ­kanalen.

För att få svar på sina frågor bjöd han i förra veckan in politikerna till ett informationsmöte om kanalstråket.

Efter mötet stod det klart att majoriteten av alla partier är för kanalstråket, till ­exempel Moderaterna och Socialdemokraterna.

Roslagspartiet var emot, då det anser att kommunen borde lägga pengar på till exempel ­skolan i stället.

Gisela Holmgren, landskapsarkitekt i Österåker, säger att hon kan förstå villaägarnas oro över att bli störda av förbipasserande.

Hon säger att mopedkörning kommer att vara förbjuden där, men att det är svårt att lämnas helt ostörd när man bor i Åkersberga.

– Det här är inga strandtomter vid ett naturreservat. Jag kan bara beklaga om grannarna upplever detta som negativt nu, men vi kommer göra allt för att minimera störningsmomenten. Jag tror att när promenaden är färdig kommer de också att kunna glädjas och ta del av den vackra fem kilometer långa promenaden runt ­kanalen, säger Gisela Holmgren.

Fakta

Saxat från Facebooktråd om Kanalen:

”Jag måste säga att det är jävligt magstarkt att fundera över att lägga ner så mycket som en krona på en jävla gångväg så länge situationen i skolor och förskolor ser ut som den gör i den här kommunen.”

”Ja, jag som bor i området vill ha en gångstig på BÅDA sidor av kanalen. Kommunal mark ska vara nåbar och öppen för alla invånarna och inte för några få! Att promenera längs kanalen har blivit mycket trevligare sen man gjorde i ordning den fina gångväg som är mellan bron vid lastbilscentralen, i stället för den lilla stig som tidigare funnits. Ser fram emot att kunna gå runt kanalen, en längre sträcka på båda sidor och samtidigt beskåda konstverk och skulpturer.”

”‪ Klart vi skall ha en gång väg på båda sidor om kanalen så att alla kan njuta av vår vackra kanal..‬”