Parti vill ha större öppenhet Fler anmäler att de skadats i vården

SALEM Rönningepartiet vill att kommunen inför kommunstyrelsens (KS) möten publicerar handlingar som dagordning och förberedande material på kommunens hemsida. Även material som rör arbetsutskottet och tekniska utskottet.

KS föreslår att dagordning ska läggas ut inför kommunstyrelsens och tekniska utskottets möten.

För arbetsutskottet vill KS däremot inte ha någon publicering på hemsidan.

Frågan ska avgöras av kommunfullmäktige.

LÄNET Förra året anmälde 2 391 patienter eller deras anhöriga skador i vården. Under 2010 var antalet anmälningar 2 069.

Sedan 2005, då det gjordes 1 843 anmälningar, har anmälningarna till Patientförsäkringen stigit successivt.

Enligt patientskadelagen får man ersättning om skadan hade kunnat undvikas om man hade fått vård av en erfaren specialist.

Däremot går det inte att få ekonomisk ersättning om resultatet av en behandling inte blev vad som förväntats.