Partier vill bevara omtyckt gångväg

Farhågor finns om att en populär strandpromenad i Boo ska stängas av.

Oppositionspartier vill köpa marken.

Alliansen hoppas rädda promenaden på annat sätt.

Strandpromenaden ligger i Lännersta, Boo, och anlades för att säkra att allmänheten skulle kunna komma fram till en ångbåtsbrygga.

Ångbåtsbryggan finns inte kvar men kommunen har fortfarande servitut som ger allmänheten rätt att använda strandpromenaden, som går genom flera privatägda fastigheter.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade en majoritet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ställa ut ett förslag till ny detaljplan för området, sydöstra Lännersta, bland annat för att kunna rusta vägar och ge utökade byggrätter i området.

Innan förslaget klubbades lyfte majoriteten, Allianspartierna, ut den del som rör strandpromenaden. Alliansen ser en risk att detaljplanen annars överklagas och försenas, skriver miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Cathrin Bergenstråhle (M) i ett mejl till Lokaltidningen Mitt i.

Tre oppositionspartier i nämnden, S, MP och V, ville att kommunen i stället skulle köpa marken där strandpromenaden ligger.

– Det är en väldigt populär sträcka. En av få delar i Boo där man kommer så nära vattnet, säger Majvie Swärd (S) i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Hon befarar att kommunen släpper strandpromenaden och att marken återgår till fastighetsägarna när servitutet upphör i och med en ny detaljplan.

Cathrin Bergenstråhle (M) skriver i mejlet att många i området har väntat länge på den här detaljplanen, som ger kommunalt VA, upprustade vägar och villabyggrätter på sommarstugetomter.

Cathrin Bergenstråhle tillägger att fastighetsägare som har tomter na vid vattnet där promenaden går motsätter sig inlösen.

– Dessutom kan kostnaden för inlösen, efter lång domstolsprocess, bli mycket hög. Kommunen har tidigare fått betala mångmiljonbelopp för liknande strandområde i Boo, skriver hon och fortsätter:

– Vi vill också behålla allmänhetens tillgänglighet till stigen utmed stranden, till exempel med fortsatt servitut eller andra sätt som inte försenar detaljplanen för hela området. Vi kommer arbeta vidare med denna fråga.

Ett förslag till lösning väntas i juni.