Så tycker partierna om pendeltåg till Arlanda

Det dröjer innan skip stop avskaffas i Häggvik.
Avtal om pendeltåg till Arlanda ska omförhandlas i år.
Lokaltidningen Mitt i Stockholm ställde samma fråga till partierna i landstingsfullmäktige: Är ni för eller emot ett nytt avtal med A-train under de förutsättningar som finns med ensamrätten? Nedan finns partiernas skriftliga svar.

Mandaten i landstingsfullmäktige

Fördelning av mandaten så som det såg ut efter valresultatet 2014.

Källa: SLLL: Öppna för fortsatt avtal

Det bästa vore om OPS-avtalet omförhandlades mellan staten och A-train. Vi vill öka andelen kollektivtrafikresor till och från Arlanda och då krävs ett nytt och förändrat avtal. Det måste bli ett rimligare pris för den som väljer pendeltåget, och inte som idag att priserna går upp om färre reser.


KD: Öppna för ett nej

När vi går in i förhandlingarna om ett nytt avtal måste vi vara beredda att säga nej till en fortsättning om villkoren inte är tillräckligt gynnsamma för SL. Vi vill att invånarna i Stockholms län ska få största möjliga nytta för bästa möjliga pris. Nu får vi utvärdera hur resandet förändrats efter den senaste prishöjningen.


M: Inte till vilket pris som helst

Vi vill utveckla möjligheten att pendla mellan Stockholm och Uppsala via Arlanda, där vi vill ha den bästa och billigaste lösningen för skattebetalare och resenärer. Helst bör staten ta ansvar för bättre och billigare järnvägsförbindelser på sträckan, men det intresset verkar inte regeringen ha.


C: Krävs rimliga förutsättningar

Flyget är en förutsättning för Stockholmsregionen. För Centerpartiet är det viktigt med välfungerande lösningar för att ta sig till och från Arlanda och pendeltågen är viktiga. Därför bör ett nytt avtal komma på plats under rimliga förutsättningar, om det ej är möjligt bör eventuellt staten lösa in avtalet med A-train


S: Kan överväga andra alternativ

Självklart vill vi att SL ska fortsätta köra pendeltåg till Arlanda. Men SL:s resenärer ska inte vara en kassako för Arlanda Express. Om Arlanda Express försöker mjölka SL-resenärerna genom ännu högre straffavgifter kommer vi att behöva överväga andra alternativ som sätter resenärernas behov först.


MP: Tydligt för nytt avtal

Ja, Miljöpartiet är för att ingå ett nytt avtal med A-train. Att avstå från att trafikera Arlandabanan och därmed inte kunna köra pendeltåg till Arlanda och Uppsala vore mycket olyckligt. Vi konstaterar dock att den OPS modell som ligger till grund för Arlandabanan gör trafikeringen kostsam för landstinget och att banan inte utnyttjas optimalt.


V: Tydligt emot nytt avtal

Emot. Vi vill att staten ingår avtalet. Arlanda express ska ingå i SLs utbud, så att man kan resa till Arlanda på SL-kortet utan extra avgift. Men egen regi är inte ekonomiskt möjligt i dagsläget. Därför måste staten i sådana fall gå in och betala de extraavgifter som landstingets resenärer fått.


SD: Ja, till pendel – nej, till A-train

Nuvarande avtal slöts innan Sverigedemokraterna valdes in i landstinget och vi har inte haft möjlighet att påverka avtalets längd eller villkor. SD vill ha fortsatt pendeltågstrafik till Arlanda. För stockholmarna och våra gästers skull. Långt ifrån alla resenärer utgår ifrån – eller ska till – Stockholm city. Pendeltågsnätet med dess alla stationer är bekvämt, miljövänligt och tidsbesparande till en relativt billig peng. Vi ifrågasätter varför A-train ska vara inblandat i pendeltågstrafik.