1191 påskrifter hjälpte inte – nolltaxan slopas

Idrottsklubbar med vuxenverksamhet får nu betala hyra för att använda kommunens lokaler.
Idrottsklubbar med vuxenverksamhet får nu betala hyra för att använda kommunens lokaler.
En protestlista med nästan 1200 påskrifter hjälpte inte - gratishyra för föreningars vuxenverksamhet i Huddinge slopas.
Det beslutade koalitionen med stöd av Miljöpartiet på kultur- och fritidsnämndens sammanträde på tisdagskvällen.

Socialdemokraternas kampanj där 1191 namnunderskrifter samlats in i protest mot höjda avgifter i Huddinges föreningsliv fick inte gehör på kultur- och fritidsnämnden möte på tisdagskvällen.

Läs mer: (S) tar strid mot slopad nolltaxa

Den styrande koalitionen beslutade i en blocköverskridande överenskommelse med Miljöpartiet att slopa nolltaxan, det vill säga avskaffa gratishyra i kommunens lokaler och anläggningar för ideella föreningar med verksamhet för vuxna över 21 år.

–Det är viktigt att vi fokuserar på det som är vår kärnverksamhet alltså verksamhet för barn och unga. Vi kan inte subventionera vuxenidrotten i det svåra ekonomiska läge vi har, och vi får inte ha en budget i obalans. Alternativet skulle vara att skära i verksamheten vilket skulle drabba barn och ungdomar, säger Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Läs mer: Nolltaxan slopas – föreningar ska betala hyra

Hon menar att det också är en jämställdhetsfråga.

– Utredningar har visat att det har varit en koncentration av manliga idrottare som har gynnats av nolltaxan och det känns sådär. Att pengarna nu ska fördelas annorlunda är också en viktig aspekt utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

S ville att frågan skulle återremitteras så att berörda föreningar skulle få möjlighet att yttra sig om hur slopad nolltaxa skulle påverka deras verksamheter.

– Föreningar vittnar om att avgiftshöjningarna kommer leda till ökade medlemsavgifter och att verksamhet läggs ner. Att rösta för avgiftshöjningarna är att dra undan mattan för Huddinges föreningsliv. Ett sådant här pass viktigt beslut får inte hastas igenom på det här sättet, säger Sefkan Halbori, (S) gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Med start i mitten av nästa år ska föreningarna börja betala hyra, vilken kommer att ligga runt 300 kronor i timmen. Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med fem miljoner i intäkter genom att slopa nolltaxan.

Pengar som ska användas till att rusta upp elljusspår, ridstigar och att starta ett föreningarnas hus där kontorsresurser och eventuellt en verkstad ska finnas tillgänglig för föreningar. Intäkterna ska också gå till drift av till exempel idrottshallar.

Barn- och pensionärsverksamheter omfattas inte av den slopade nolltaxan, utan kommer även fortsättningsvis ha gratis hyra.

Huddinge är en av få kommuner i landet som fortfarande har nolltaxa för föreningar med vuxenverksamhet.