Påstådd kränkning stängde daghem

I våras stängde ­Salems kommun ett familjedaghem – men varför ville man inte berätta.

Nu kan Lokaltidningen Mitt i avslöja orsakerna – påstådda kränkningar och obehörig personal.

Familjedaghemmet är tillfälligt stängt sedan slutet av maj och 26 barn har fått börja höstterminen på andra förskolor i Salem.

Nu kan Mitt i avslöja att det var flera samtal från föräldrar om kränkningar i samband med utevistelser – bland annat om ett annars blöjfritt barn som tvingats ha blöja och som blivit retad för detta – som låg bakom stängningen.

Kommunen fick också rapporter om att barn lämnats till personer som förvaltningen inte kände till och vars brottsregister inte lämnats in.

– De samtalen, tillsammans med övrig information vi hade tillgång till, gjorde att vi fattade beslutet. Vi hade även haft kontakt med Skolinspektionen och Sveriges kommuner och landsting, säger Lennart Ejenäs, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Familjedaghemmets advokat Ove Behrens är starkt kritisk till kommunens agerande.

– Det hade varit rätt att stänga verksamheten – om anklagelserna var sanna. Det handlar om påhittade kränkningar som är en del av en konflikt mellan en vårdnadshavare och familje­daghemmet, säger han, och tillägger:

– Familjedaghemmet kän­ner inte igen sig i kritiken.

Han menar att kommunen borde ha kontrollerat uppgifterna noggrannare. Lennart Ejenäs menar att man bedömde samtalen som trovärdiga. Ove Behrens kritiserar också uppgifterna att barnen lämnats till obehörig personal.

– En har arbetat där i flera år, det har kommunen vetat om. Den andra är en nära släkting till en av dem som driver familjedaghemmet.

Förvaltningsrätten utreder just nu om det var rätt att stänga familjedaghemmet. I ett första beslut har man sagt nej till att tillåta verksamheten i väntan på det slutliga beslutet.

Ove Behrens har begärt att få ut namnen på dem som ringt, eller få en muntlig förhandling för att själv kunna höra anmälarna. Förvaltningsrätten har ännu inte fattat beslut i frågan.

Fakta

”Oprofessionell verksamhet”

Enligt en oberoende undersökning med intervjuer med 27 föräldrar är familjehemmets personal bra på att skapa trygghet, men mindre bra på det pedagogiska arbetet.

Flera föräldrar ser brister, men också sådant som de själva inte ser som brister men som enligt lagen ändå är det.

”Det finns skäl att beskriva verksamheten som oprofessionell”, något som ska bero på dålig kunskap om vilka krav som ställs.

Källa: Konsultfirman PWC