Påstått fusk vid biblioteksaffär

Upphandlingen om biblioteken i Nacka överklagas, eftersom en av förlorarna menar att resultatet var uppgjort i förväg.

Den omtalade upphandlingen av Nacka kommuns bibliotek har överklagats av Biblio tjänsteutveckling AB. Företaget deltog i upphandlingen och ville driva tre bibliotek men fick inget.

I stället ska tre bibliotek förbli kommunala och Dieselverkstaden ska driva biblioteken i Älta och Saltsjöbaden – något som Biblio tjänsteutveckling misstänker varit uppgjort redan i slutet av 2011.

Då fick företaget nämligen höra ett rykte om hur fördelningen av biblioteken skulle bli – ett rykte som till stora delar visade sig att stämma.

”Enligt informationen så är uppdelningen av biblioteken redan klar och fördelningen är som följer: att Nacka kommun ska fortsatt få driva Forum och Fisksätra, att Orminge själva ska få ta över som ett kooperativ, samt att Dieselverkstaden ska få ta över de mindre biblioteken i Saltsjöbaden och Älta. Eftersom vi hittills lagt ner stora kostnader vill vi försäkra oss om att detta inte är mer än rykten”, skrev företaget i ett mejl i december 2011.

Förutom Orminge bibliotek, där personalen slutligen inte lade något anbud på driften, blev resultatet av upphandlingen enligt det rykte som Biblio tjänsteutveckling hört.

”Biblio har svårt att föreställa sig att det skulle vara en slump att slutresultatet överensstämmer med ryktet om en uppgjord upphandling”, står det i överklagan till förvaltningsrätten.

Kommunen ska nu svara förvaltningsrätten och avtalen om driften för biblioteken skjuts på framtiden.

– Vi avvaktar nu en rättsprocess. Hela resonemanget om uppgjord upphandling är fullständigt taget ur luften, säger Hans Peters, (C), kulturnämndens ordförande.

Hur kommer det sig att ryktet stämde överens med slutresultatet?

– Jag kan inte kommentera deras påstående, mer än att det är grundlöst, säger Hans Peters.