Pastor efterlyser medmänsklighet

De ensamkommande fyktingbarnen har flyttat in och turbulensen har lagt sig. Men nu måste medborgarna ta sitt medmänskliga ansvar, menar pastor Suzanne Molin.

I våras gick diskussionerna heta kring boendet för ensamkommande flyktingbarn som skulle öppna i Vallentuna. Huset utsattes vid flera tillfällen för skadegörelse som sköt upp inflyttningen. Bland annat dök rasister från andra kommuner upp under ett informationsmöte.

Även Vallentunabor var upprörda över att de inte informerats och grannar oroades över att deras hus skulle tappa i värde.

Nu har ungdomarna flyttat in och stämningen har lugnat ner sig. Men ännu återstår många viktiga frågor, menar Suzanne Molin.

För att dessa frågor inte ska falla i glömska bjuder Åbybergskyrkan in till en hearing på torsdag. Hur ungdomarna har det i dag, vilken hjälp de får och vad som händer när de som 18-åringar ska lämna boendet, är några av frågorna kyrkan vill diskutera.

– Det räcker inte med att se till att ungdomarna har boende tills de fyller 18 år. Mycket av ansvarstagandet återstår och det gäller att vi inte slår oss till ro nu, säger Suzanne Molin.

Hon vill få politikerna att svara på hur framtiden för ungdomarna ser ut. Men hon menar också att det är hög tid för varje enskild människa att ta sitt ansvar.

– Det är inte tillräckligt i dag. Vi måste gå mer till oss själva och fråga oss vad vi kan göra. Det är inte bara politikernas uppgift. Vi måste se till att ungdomarna får en rimlig start, säger hon.

Christer Halldelius, vd för Vårljus som driver boendet, personer från socialförvaltningen och Jerry Gabrielsson, ordförande villaägarföreningen i Bällsta, deltar i hearingen. Kyrkan har även bjudit in politiker, gymnasieskolans rektor och olika föreningar i Vallentuna.