Patient tog sitt liv efter cancerbesked – kritik mot Karolinska

Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Karolinska i Solna borde ha tagit hand om patienten på ett bättre sätt efter det svåra cancerbeskedet, anser Ivo.
Patienten fick ett tungt besked om en förvärrad cancerdiagnos - och tog sitt liv bara timmar senare. Nu kritiseras Karolinska universitetssjukhuset i Solna av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Den tragiska händelsen inträffade i september 2017, rapporterar P4 Stockholm. Det var en sjuksköterska som hittade patienten död utomhus bara timmar efter mötet där läkaren meddelat de dåliga nyheterna.

Patienten hade hoppat från ett fönster.

Ivo anser att sättet som patienten togs om hand på efter beskedet inte var förenligt med kravet på god vård. Inspektionen konstaterar att sjukhuset inte tillgodosåg den cancersjuka patientens behov av trygghet och säkerhet efter det svåra samtalet. Däremot riktas ingen kritik mot den vård som patienten fått före sin död.