ANNONS

Patient fick fel läkemedel i två dygn

ANNONS

ÖSTERÅKER En aptient vid en pallitativ vårdenhet i Österåker fick under två dygn fel preparat i sin medicinpump. Det var en sjuksköterska som förväxlade läkemedlen.

Patienten har inte fått några uppenbara symtom på felmedicineringen, men förväxlingen ses som allvarlig på grund av preparatens art. Händelsen har Lex Maria-anmälts.