Patient fick Morfin av misstag

Solna Ett äldreboende i Frösunda anmäls enligt lex Maria efter att en sjuksköterska förväxlat en läkemedelsordination och injicerat en patient felaktig med morfin.

Patienten skulle egentligen ha fått ett vätskedrivande läkemedel på grund av andningsbesvär. Anställda på boendet larmade ambulanspersonal som behandlade patienten.

Sjuksköterskan togs omedelbart ur tjänst och kommer inte att återvända till boendet.