ANNONS

Patient nekades vård på akuten – avled efter ett dygn

danderyds sjukhus akut
Patienten avled i hemmet inom ett dygn.
En patient som sökte vård på Danderyds sjukhus akutmottagning hänvisades att söka vård någon annanstans.
Väl hos den läkaren blev patienten undersökt, och skickades sedan hem.
ANNONS

En patient som kom in till akuten på Danderyds sjukhus med smärta i arm och axel hänvisades att söka vård någon annanstans.

Ett dygn senare var patienten död.

Sjukhuset har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt Lex Maria. Anmälan refereras på sjukhusets webb. Dödsorsaken framgår dock inte.

Skickades hem

Patienten vände sig till en annan vårdgivare, men skickades hem efter läkarundersökning.

”Om mottagande sjuksköterska hade gjort en fördjupad anamnes hade en hänvisning eventuellt inte behövt ske, och risken för patienten att drabbas av allvarlig vårdskada hade minskat” skriver sjukhuset.

Bättre hänvisningsstöd

För att något liknande inte ska ske igen föreslår sjukhuset att det hänvisningsstöd, som personalen har när de bedömer vilken vårdform som är lämpligast, ska förbättras.

ANNONS