Min lokala hjälte

Patient på äldreboende nära att dö av uttorkning

En kvinna boende på ett äldreboende var allvarligt sjuk. Personal meddelade anhöriga och gav beskedet att kvinnan förmodligen skulle dö.

Men när kvinnan fördes till sjukhus visade det sig att hon endast var uttorkad. Äldreboendet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

Det var den tjänstgörande sjuksköterskan som kontaktade anhöriga och berättade att kvinnan var nära döden. Vid tillfället var kvinnan inte kontaktbar.

Anhöriga beslutade att hon skulle till sjukhus. Redan i ambulansen upptäcktes att felet var att kvinnan var allvarligt uttorkad.

På sjukhuset kvicknade kvinnan till. Efter en tid där fick hon återvända till boendet.

Nu har en lex Maria anmälan upprättats. Inspektionen för vård- och omsorg menar att utredningen visar på allvarliga brister i äldreboendets hälso- och sjukvård.