Patientdata lämnades ut – mot reglerna

Viktigt att patientdata hanteras rätt, menar landstingsdirektör Malin Frenning.
Viktigt att patientdata hanteras rätt, menar landstingsdirektör Malin Frenning.
Patientdata från St Eriks ögonsjukhus lämnades ut till ett utländskt forskningsprojekt utan att tillstånd inhämtades.
Nu kräver landstingsdirektör Malin Frenning att jurister utreder om det gått rätt till.

S:t Eriks ögonsjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset har lämnat ut patientdata om gråstarrsoperationer från över tusen patienter till ett amerikanskt bolag utan den etiska prövning som krävs.

Det skriver DN. Datan används i ett internationellt forskningsprojekt.

I Sverige samlas patientdata i ett kvalitetsregister. Datan är avidentifierad.

När patientdatan ska användas, för till exempel forskning, ska det godkännas av en etikprövningsnämnd. Så har inte skett, enligt DN.

Nu vill landstingsdirektör Malin Frenning att en extern juridisk utredning tillsätts för att granska fallet.

–  Jag vill att länets invånare ska fortsätta att känna sig trygga och ha en positiv inställning till forskning. Det får aldrig råda något tvivel om att vi alltid använder data på ett korrekt sätt, skriver hon i ett pressmeddelande.