Patienter blev utan mediciner

ÄLVSJÖ En läkare på ett vårdoch omsorgsboende i Älvsjö gjorde en lex Mariaanmälan eftersom vissa patienter på boendet blivit utan sina mediciner.

Socialstyrelsen svarar att vårdgivaren ska redogöra för vilka åtgärder som ska sättas in senast i mitten av februari. Annars kan det bli fråga om föreläggande om vite.