Patienter drabbas när enhet stängs

Mycket talar för att Danderyds sjukhus inte får driva specialistenheten på Löwenströmska från årsskiftet. Då löper avtalet med Danderyds sjukhus ut och Löwenströmska får liksom andra sjukhus inom landstinget inte delta i en eventuell ny upphandling av den fortsatta verksamheten.

Orsaken till stängningen är ett politiskt beslut inom hälso-och sjukvårdsnämnden. Gynekologi och öron-näsa-halsvård är en av de verksamheter som anses kunna ingå i vårdvalet, där den som söker vård själv kan söka vårdcentral eller läkare.

Specialistenheten har funnits sju år på Löwenströmska och beräknas ha över 20 000 patienter från Upplands Väsby.

Det som kan rädda enheten är om en privat aktör vill ta över.