Botade patienter med solljus på Kungsholmen

Särskilda ljuskanoner användes för behandlingen av hudtuberkulos.
Särskilda ljuskanoner användes för behandlingen av hudtuberkulos.
Finsens väg.
Niels Ryberg Finsen har en gata uppkallad efter sig bakom Sankt Görans sjukhus.
Niels Ryberg Finsen
Niels Ryberg Finsen fick nobelpriset i medicin 1903.
Innan Finsenhemmet byggdes på Stadshagsvägen inackorderades patienterna i Mariedal.
Innan Finsenhemmet byggdes på Stadshagsvägen inackorderades patienterna i Mariedal.
Fram till 1966 botades patienter med hudtuberkulos på Kungsholmen med ultraviolett ljus.
Mannen bakom metoden var den danske läkaren och Nobelpristagaren Niels Ryberg Finsen.
– En okänd sjukdom, en okänd man och ett okänt Nobelpris, säger Lars Asklund som på onsdag håller en föreläsning om Finsen på Stadsarkivet.

Den danske läkaren Niels Ryberg Finsen kan sägas vara grundare till den moderna ljusterapin. 1903 fick han Nobelpriset i medicin. Han belönades för sin upptäckt att ultraviolett ljus kunde bota patienter med hudtuberkulos.

Tuberkulos är en infektionssjukdom som vanligtvis drabbar lungorna. Men sjukdomen kan också angripa huden. Och det var den typen av tuberkulos som Niels Ryberg Finsen intresserade sig för.

– Han utvecklade en metod där han botade hudtuberkulos med solljus. Det finns en anekdot om att han såg en katt som solade på ett tak och att han då började intressera sig för vilken inverkan solljus kan ha, berättar Lars Asklund.

Stadshagsvägen där Finsenhemmet låg fram till 1966. Foto: Kristian Lönner

Behandlingen utfördes på Kungsholmen

I början av förra seklet började patienter från hela Sverige komma till Kungsholmen för att få vård med den speciella metoden på Sankt Görans sjukhus.

– Patienterna var dagpatienter och inackorderade, först vid Mariedal och från 1932 på Stadshagsvägen 5, säger Lars Asklund.

Behandlingsmetoden användes fram till att man istället började använda antibiotika. Inackorderingshemmet på Stadshagsvägen, det så kallade Finsenhemmet, lades ner 1966.

Niels Ryberg Finsen själv avled redan 1904, bara 43 år gammal.

 

Föreläsningen på Stadsarkivet, Kungsklippan 6, startar klockan 13.00 på onsdag och är helt gratis.