Patienter får vänta för länge på vård

Jimmy Johansson från Vällingby är nöjd med sin vårdcentral.
Jimmy Johansson från Vällingby är, trots allt, nöjd med sin vårdcentral.
Hälften av vårdscentralerna i västerort klarar inte vårdgarantin vad gäller att få vård inom fem dygn. Ännu värre ser det ut vad gäller garantin för att få telefontid samma dag.
Patienterna upplever att tillgängligheten har försämrats.

Patientenkäten är det redskap som landstinget använder för att kunna se hur vårdgivarna sköter sitt uppdrag. Mitt i har tittat på enkätsvaren för vårdcentralerna i Bromma och Hässelby-Vällingby under 2016.

Genomgången visar att majoriteten av vårdcentralerna inte klarar vårdgarantin.

Enligt vårdgarantin ska alla patienter få en tid på vårdcentralen inom fem kalenderdagar. Av tio representerade vårdcentraler klarade bara Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning, Hässelby vårdcentral, Husläkarmottagningen Västervården i Bromma och Äppelvikens läkarmottagning kravet. På övriga vårdcentraler fick mellan 1 och 27 procent inte tid inom en vecka.

Den sämsta siffran står Brommaplans vårdcentral för. Där har antalet personer som fått hjälp inom fem dagar dessutom minskat de senaste åren.

– Vi jobbar för att 100 procent ska få tid enligt utsatt kravnivå, och är på väg åt rätt håll nu, säger Gerd Tinglöf Engström, verksamhetschef vid Brommaplans vårdcentral.

Hon medger att vårdcentralen de senaste åren, på grund av ett ökat patienttryck, har haft svårt att möta garantikraven, men påpekar samtidigt att man börjar få bukt med problemet.

– På tre år har vi gått från 14 500 listade patienter till 18 500. Det har ställt höga krav på oss och tyvärr har vi inte kunnat hjälpa alla i tid. Men nu är vi på bättringsvägen, och tittar man på statistik från i år ser man att allt fler får hjälp inom fem kalenderdagar.

Vad har ni gjort för att vända den negativa trenden?

– Vi har bland annat ändrat i verksamhetens arbetssätt och anställt fler läkare.

Patientenkäten från 2016 visar också att många av de som faktiskt har fått hjälp inom vårdgarantin ändå är missnöjda med tillgängligheten. Sju av elva vårdcentraler har också tappat i förtroende i frågan, jämfört med år 2015.

Ett exempel är Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning, som klarade vårdgarantin, men där patienterna ändå inte är helt nöjda. Vårdcentralen väljer att inte kommentera siffrorna.

Och när det kommer till vårdcentralernas helhetsintryck är ännu fler missnöjda. Mest missnöjda patienter har Blackebergs vårdcentral, BrommaAkuten och Råcksta Vällingby vårdcentral i Vällingby centrum. Patienterna vid de två förstnämnda enheterna är fler än en av tre besvikna.

Patientenkäten för vårdcentraler i västerort

Andel svarande som är nöjda med tre av patientenkätens parametrar, i procent. Siffran i parantes visar skillnaden jämfört med 2015.

Källa: Patientenkäten

Men det finns en vårdcentral som sticker ut – Äppelvikens läkarmottagning. Här är 99 procent av de som svarat på enkäten nöjda med både helhetsintrycket och tillgängligheten – och 96 procent är nöjda med det emotionella stödet.

Verksamhetschefen och läkaren Ruzena Söderström startade mottagningen 1994.

– Vi har otroligt starkt patientfokus, och Ruzena är mycket kompetent och distriktssköterskan Suzanna är engagerad i patienterna, säger Tommy Söderström, som nyligen har börjat på mottagningen som bland annat kvalitetsansvarig.

Han menar att det är husläkarkänslan som bidrar till de fina siffrorna.

– När gamla Annas make avlider så ringer hon först och berättar för doktorn. Här har hon känt sig sedd och omhändertagen under alla år. Alla känner Ruzena och hon känner alla, säger Tommy Söderström.

När det gäller just emotionellt stöd hamnar Blackebergs vårdcentral i botten. Här är nästan hälften av patienterna missnöjda. Men verksamhetschefen Anders Nilsson utlovar bättring.

– Under 2016 hade vi problem, det var en stor omsättning på psykologer och psykoterapeuter hos oss. Nu har det stabiliserats, säger han.

Anders Nilsson poängterar att patienterna själva ibland kan vänta mer än en vecka för att få tid med en speciell läkare och att det då är patientens egna val.

– Min uppskattning är att vi har en väntetid på 1,5 till två veckor. Det kan hända att jag är färgad av mina egna väntetider – jag jobbar bara 50 procent med att ta emot patienter och vill någon ha just mig så är det deras val att vänta på nästa lediga tid, säger han.

Hur tycker du att din vårdcentral fungerar?

Christina Hellström, operationssjuksköterska, Bromma (Bromma vårdcentral): ”Jag tycker att bemötandet är trevligt, vänligt och professionellt. Jag fick tid samma dag som jag bokade. Jag brukar inte besöka vårdcentraler särskilt ofta, men de gånger jag gjort det har jag uppfattningen att jag fått tid snabbt. Men jag tror att man måste vara flexibel. Man kan inte ringa in och tro att man ska få en tid som passar exakt de timmar man själv önskar, utan man bör nog snarare ta den tid man erbjuds. Då tror jag det går fortare.”
Eva Bergstrand, administrativ assistent på försäkringskassan, Vinsta (Åkermyntans vårdcentral): ”Jag tycker inte att den fungerar så bra. I alla fall inte de gånger jag har varit i behov av vård. Jag tycker att det är svårt att få tid, och när man väl har fått en tid och behöver komma tillbaka igen så är det svårt att få en ny tid, så uppföljningen blir inte bra. Helhetsintrycket är att det är krångligt, helt enkelt.”
Jimmy Johansson, lagerarbetare, Vällingby (Råcksta/Vällingby närvårdsmottagning): ”Jag tycker att den är bra. Jag brukar få tid samma dag som jag ringer. I morse ringde jag och bokade tid för mina barn, och vi fick tid nu under eftermiddagen. I förrgår ringde jag på morgonen och behövde tid åt mig själv och fick även då tid samma dag. Sen gillar jag upplägget också, att de delar upp folk som söker hjälp på grund av smittsjuka och de som ska hit för annat, så man slipper man smittorisken som kan finna annars.”