ANNONS

Patients självmord ledde till kritik

ANNONS

En patient som led av paranoid schizofreni begick självmord under tiden patienten hade kontakt med en psykiatrisk verksamhet Järva. Socialstyrelsens lex Maria-utredning konstaterar att det förekommit flera brister och är kritisk till att verksamhetens rutiner inte följts.

Psykiatrin medgav brister som gällde bland annat självmordsbedömning och för glesa läkarbesök efter att patienten fått en stroke och ny medicin.

Kliniken ska nu bland annat ha tätare kontakt med patienter i form av hembesök i samband med läkemedelsbyten av personal som har god kännedom om patienten. Man ska även ha återkommande internutbildningar i självmordsskattningsmetod.