Paul, 93, får inte bo på äldreboende

"Redan när min fru levde pratade vi om att vi behövde flytta till äldreboende. Nu är jag ensam och klarar inte att bo hemma själv.", säger Paul, 93.  Tipset kommer från Pauls son. Går vi vidare med detta vill han att vi pratar med hans syster, Pauls dotter, Inger Olofsson i Krusboda. Hon har tel 070 - 734 68 48.
"Redan när min fru levde pratade vi om att vi behövde flytta till äldreboende. Nu är jag ensam och klarar inte att bo hemma själv.", säger Paul, 93. Tipset kommer från Pauls son. Går vi vidare med detta vill han att vi pratar med hans syster, Pauls dotter, Inger Olofsson i Krusboda. Hon har tel 070 - 734 68 48.
Paul, 93, är gravt synskadad och ramlar ofta. Han vill inget hellre än att bo på ett äldreboende.

Men socialförvaltningen tycker att han får klara sig med hemtjänsten.

För ett och ett halvt år sedan drabbades 93-årige Paul av stroke. Han överlevde, men tappade synen och är ofta yr. Bara av att ta sig fram inomhus med rollator har han ramlat flera gånger, en gång så illa att han fick hjärnblödning, en rejäl blåtira och ett ögonbryn som behövde sys. På sjukhuset behöll de honom en vecka. Någon egen promenad utomhus har det inte varit fråga om sedan hjärtat sa ifrån.

Pauls fru blev hans stöd i livet efter stroken. När hon gick bort i somras fick han tillfälligt en så kallad korttidsplats på Björkbackens äldreboende. Hans anhöriga ansökte då om en permanent plats.

– Vi tog för givet att pappas tillstånd var så dåligt att han skulle få bo på äldreboende, men så var det tydligen inte, berättar hans dotter.

Socialförvaltningens biståndsavdelning anser att Paul kan klara sig själv om han får hjälp av hemtjänsten och hans lägenhet handikappanpassas.

Paul som på inga villkor vill leva ensam i sin lägenhet är rädd att han ska gå samma öde till mötes som brodern Ola.

– Han blev liggandes på golvet och upptäcktes först när de kom med matlådorna. Då blev det Östersunds sjukhus direkt, men han dog efter ett par dagar. Han vaknade aldrig upp, berättar Paul.

Vad tycker du om att flytta hem igen?

– Aldrig i livet att jag flyttar hem igen! Jag både hör och ser dåligt. Jag ser ju inte maten jag äter. Jag har ramlat inomhus flera gånger. Jag är så yr, det har blivit något konstigt i huvudet, säger han.

I förra veckan överklagade Pauls anhöriga Tyresö kommuns beslut till förvaltningsrätten. Ett prejudicerande fall från Regeringsrätten, nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen, kan ha relevans, hoppas de. 2007 beviljades nämligen en kvinna med identisk problematik som Pauls särskilt boende. Motiveringen var att hon behövde få känna sig trygg och slippa ständig oro för vad som ska hända om hon ramlar.

Som Lokaltidningen Mitt i Tyresö berättat tidigare ökade andelen personer som sökte plats på äldreboende men fått nej från tre procent 2011 till tio procent 2013. De senaste två och en halv månaderna har andelen som fått nej ökat till 30 procent.

Samtidigt väntar inte mindre än 27 äldre människor som beviljats en plats på ett äldreboende på att också få en.

Har kommunen blivit strängare i sina bedömningar för att man saknar platser, eller för att det är billigare att vårda personer i sina hem än på äldreboenden? Andreas Jonsson (M), ordförande i socialnämnden, säger att det inte ligger till så.

– Vi gör samma behovsbedömning som för fem år sedan, men i dag kan vi erbjuda hemtjänst för fler. Vi har byggt ut hemtjänsten och blivit bättre på att ta hand om folk hemma, säger han.

Andreas Jonsson tycker att det vore bra om fler gjorde som Pauls anhöriga och överklagade.

– Tyvärr är det inte många som gör det. Vi skulle vara mycket intresserade av att få veta om vi gör fel, säger han.

”Jag är så yr, det har blivit något konstigt i huvudet.”

Fakta

Så är lagen formulerad

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.