Så påverkar höstbudgeten Järfälla

Finansministern Magdalena Andersson har lämnat in budgetpropositionen.
Finansministern Magdalena Andersson har lämnat in budgetpropositionen.
Regeringen har nu presenterat sin budget för nästa år, och lovar många reformer och satsningar. En del av dem berör Järfällaborna mer än andra.

Den budget regeringen nu presenterat är framtagen i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och måste ännu passera riksdagen innan den blir verklighet. Men i nuläget ser denna budget ut som den mest sannolika varianten.

Stora tillskott till kommunkassan

Genom budgeten kommer sammanlagt 14 miljoner kronor till Järfällas skolor under nästa år – det är pengar som skjuts till kommunens budget från staten. Utöver dessa finns nästan 29 miljoner kronor att söka under nästa år, och förhoppningen är att kommunen ska få så mycket av dem som möjligt.

– En del som lyfts tydligt är vuxenutbildning, och det är som hand i handsken för Järfälla eftersom vi satsar mycket på vuxenutbildning och yrkeshögskola, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sänkt skatt för pensionärer och höjda bidrag till familjer

Dessutom innehöll budgeten två tunga poster i sänkt skatt för pensionärer från och med årsskiftet. I Järfälla är det 9600 pensionärer som får ta del av skattesänkningen. För den som har en inkomst på 17000 kronor i månaden sänks skatten med 410 kronor. Dessutom höjs bostadstillägget.

Barn- och studiebidragen höjs från och med mars 2018. I Järfälla omfattas 10 700 hushåll av bidragshöjningarna. Båda bidragen höjs med 200 kronor i månaden – för barnbidraget är det den första höjningen sedan 2006.

Thunblad nöjd – men saknar stöd för investeringar

Claes Thunblad säger att han är väldigt nöjd med tillskotten till kommunkassan. Men när han får frågan om det är något han saknar i budgeten tar han upp de investeringar som görs i offentliga byggnader i kommunen. När fler bostäder tillkommer krävs också nya förskolor och äldreboenden, en kostnad Järfälla hittills kunnat täcka genom stora markintäkter.

– Men ska Sverige fortsätta expandera bör man titta på något sorts ekonomiskt stöd för den typen av investeringar. Jag tror många kommuner drar ner på tillväxttakten för att man inte har råd att bygga det som behövs, säger Claes Thunblad.