”Det påverkar inte betygssättningen”

Skolverket misstänker att provet spreds på sociala verktyget Snapchat.
Skolverket misstänker att provet spreds på sociala verktyget Snapchat.
Nationella provet i engelska, som skulle göras i dag, har läckt ut på sociala medier.
Det gick Skolverket ut med i morse, samma dag som provet skulle göras.
På Hammarbacksskolan lät man niorna skriva provet ändå.

Skolverket säger till DN att de misstänker att en elev kommit över provet och sedan lagt ut det på Snapchat. Som vanligt när proven läckt var det varje enskild rektor som fick besluta om de skulle göras som vanligt eller om eleverna i stället skulle göra ett ersättningsprov.

Men på Hammarbacksskolan nåddes rektor Jan Eriksson aldrig av den informationen.

– Vi hade provet i morse klockan åtta och jag visste inte om det då, säger han. Man genomför ofta provet. Men får ta ställning senare till hur det används. Det blir inte värdefullt på samma vis när man är osäker på hur många som sett det i förväg.

Kan lärarna ana när de rättar om eleverna sett provet i förväg?

– Ja, de kan ana. Men det blir ändå svårt med rättssäkerheten. En elev kan ju höja sig på ett nationellt prov utan att fuska. Det blir konstigt att anta att alla som höjt sig fuskat.

Eftersom det var nior som gjorde provet sent på vårterminen är han ändå inte särskilt bekymrad över att eventuella fuskresultat ska påverka betygssättningen

– Lärarna måste ändå sätta ett betyg och det kommer de att göra. Det har ganska stort underlag när eleverna går ut nian på våren. Det har inte jättestor betydelse för att eleverna ska få rätt betyg.

Hur många gånger har det hänt att proven kommit ut?

– Det händer titt som tätt. Det är någon som slarvat någonstans eller så räcker det att någon har telefon med sig och går ut live. Men det är nog sista året det blir så här. Nästa år blir provet digitalt. Då gör man i ordning datorn så att den inte kan användas till något annat än provet så som man gör med Pisa för att säkerställa att det går rätt till. Då kan man också ha en slumpgenerator som slumpar fram olika frågor.

Enligt Erika Steorn på barn- och ungdomsförvaltningen genomfördes provet på tisdagmorgonen alla de skolor hon haft kontakt med, vilket är de flesta i kommunen.

– Information om att provet läckt ut kom senare. Vi arbetar med sambedöming av de nationella proven så vi får ta ta ställning till hur vi utifrån detta använder oss av proven, skriver hon i ett mejl.