Så påverkas västra Sickla vid extrema skyfall

Sickla köpkvarter och Skvaltan är några platser som riskerar översvämmas vid extremregn.
Sickla köpkvarter och Skvaltan är några platser som riskerar översvämmas vid extremregn.
Sickla köpkvarter och Skvaltan.
Men även Järla station och Nacka station.
Det är några av platserna på västra Sicklaön som löper störst risk att bli översvämningsområden vid extrema regn.

Det visar en uppdatering av en översvämningsanalys som Nacka kommun låtit ett konsultföretag göra.

På västra Sicklaön ska 13 500 nya bostäder byggas fram till 2030. Det är i det sammanhanget kommunen låtit göra en skyfallsanalys för området.

Två extremregn

Konsultföretaget har gjort beräkningar för två olika extrema regnhändelser, dels ett 100-årsregn med dagens klimat, dels ett 100-årsregn där klimatfaktorn multiplicerats med 1,2.

Ett 100-årsregn är ett skyfall som förekommer ungefär en gång på hundra år.

Begränsade områden

Beräkningarna visar att de kraftigaste översvämningarna är begränsade. Två av områden ligger i närheten av Sickla köpcenter och i Skvaltan i närheten av Ica maxi.

Dessutom visar beräkningarna på stora översvämningsdjup vid några knutpunkter i trafiken, som Nacka station och Järla station.

Kan påverka hjälpinsatser

Översvämningarna i dessa områden kan ”orsaka stora konsekvenser” för hjälpinsatser och utrymningsvägar och bör prioriteras för åtgärder, skriver konsultföretaget i rapporten.

Översvämningsanalysen gjordes ursprungligen 2014 och har uppdaterats för att studera skillnader i översvämning när delar av Värmdöleden, Järlaleden och Planiavägen byggs om, ombyggnader som påverkar ytavrinningen.


Läs mer om Nacka: G2-eleverna som bär sin ångest som en krona

Läs mer om Nacka: Psykolog om ungas ångest: ”Höga krav på sig”

Fakta

Så gjordes beräkningen

Konsultföretaget har gjort beräkningen på ett 100-årsregn som varar i sex timmar och där de mest intensiva 30 minuterna har studerats.

Under dessa 30 minuter faller totalt 44 millimeter regn, att jämföra med ett 2-årsregn då omkring 12 millimeter regn brukar falla under samma tidsperiod.

Volymen för 100-årsregnet som anpassats efter klimatförändringar har ökats med en faktor på 1.2, motsvarande 53 millimeter regn.

Källa: Nacka kommun/DHI Sverige AB