ANNONS

10 punkter: Så påverkas du som bor söderort av nya budgeten

Så påverkas söderort av budgeten.
Kulturskolan får mer pengar – så påverkas söderort av nya budgeten.
Under onsdagen presenterade den grönblå majoriteten budgeten för Stockholms stad 2020.
Här är tio av punkterna som påverkar söderort.
ANNONS

På onsdagen presenterade den grönblå majoriteten sin budget för Stockholms stad 2020.

I budgeten finns en rad satsningar och åtstramningar som påverkar söderort.

Här är tio punkter i budgeten att ha koll på:

1. Två stadsdelar blir en

Stadsdelsnämnderna i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slås ihop till en. Enligt det grönblå styret vill man spara in pengar på administration och organisation, istället för på verksamheter som förskolor och äldreomsorg.

Oppositionen är dock kritisk och menar att invånarna kommer få ett minskat inflytande framöver.

Stadsdelsnämnderna i Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen slås samman

2. Nytt hopp för Sätra ishallar

Framtiden för Sätras ishall har varit osäker, då hallen behövde ersättas. Nu vill politikerna se över möjligheten att bygga Sätra ishallar med en privat aktör i ett pilotprojekt för tredimensionell fastighetsbildning.

Idrottsnämnden och exploateringsnämnden ska utreda frågan.

3. Mer pengar till Kulturskolan

Den enskilt största satsningen i budgeten är kulturskolan, som förstärks med 15 miljoner kronor. Extra fokus läggs på ungdomar i ytterstaden, speciellt killar.

ANNONS

Kulturskolan ska även jobba med uppsökande verksamhet.

4. Bättre stöd efter skjutningar

Efter flera uppmärksammade skjutningar, bland annat i Sätra och Råcksta, lägger majoriteten 7,6 miljoner kronor  för att förbättra stödet för omgivningen när någon har dödats. Bland annat ska en sorgelokal snabbt finnas och socialtjänstpersonal snabbt söka upp personer i behov av stöd.

Efter dödsskjutningarna: Satsning på bättre stöd åt anhöriga

5. Miljoner till avhopparverksamhet

Den grönblå majoriteten lägger också nio miljoner på stadens avhopparverksamhet för kriminella som vill lämna det brottsliga livet.

6. Skyddsfond mot kriminalitet

I budgeten satsas även 20 miljoner till en skyddsfond för att få unga bort från kriminalitet som stadsdelarna kan söka medel från.

7. Hembesök hos småbarnfamiljer

Satsningarna mot brottsligheten är många i budgeten. Förutom de ovan nämnda punkterna vill de grönblå organisera ett hembesöksprogram hos småbarnsfamiljer för att förhindra kriminalitet.

8. Satsning på utsatta skolor

Den grönblå majoriteten vill också se en satsning på särskilt utsatta skolor. Det ska vara möjligt att ge lönetillägg för skolor som har svårt att hitta lärare.

9. Mer rörelse i förskolan

Små barn rör sig för lite, anser den grönblå majoriteten. Därför ska fysisk aktivitet bli en självklarhet på Stockholms förskolor från och med nästa år.

Exakt hur den policyn ska se ut är upp till varje enskild förskola.

Gympa på schemat ska få Stockholms förskolebarn att röra sig mer

10. Skatten oförändrad

Skattesatsen kommer att vara oförändrad under 2020 och ligga kvar på 17,74. Budgeten är 1,3 miljarder större än den för 2019, men det blir ändå stramare tider på grund av minskat skattetryck och en äldre befolkning.

Tuffare tider för stockholmarna: Stadens verksamheter måste spara