Lista: Så påverkas stockholmarna av nya regeringen

Så påverkas stockholmarna av nya regeringens politik
Här är nio politiska uppgörelser bakom nya regeringen som särskilt påverkar stockholmarna.
Stefan Löfven har valts till statsminister och nästa vecka får Sverige en ny regering efter en uppgörelse mellan S, MP, C och L. Här är nio överenskommelser som påverkar stockholmarna särskilt mycket.

1. Fortsatt gratis på museet

I den budget som drevs genom av M, KD och SD avskaffades gratis inträde på statliga museer, vilket skulle börja gälla den 1 april. Men nu har de fyra tillträdande regeringspartierna enats om att riva upp det beslutet och tillföra de 60 miljoner som krävs för att behålla fria entré, genom en särskild budgetändring.

Detta rör till exempel Nationalmuseum, Naturhistoriska museet och Moderna museet.

2. Inga nya myndigheter

Stopp för nya myndighetsetableringar i Stockholmsområdet. Partierna är överens om att inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden.

3. Ny hyresmodell

Fri hyressättning på nybyggda lägenheter. Läget ska väga tyngre än det gör i dag, vilket pekar mot högre hyror i innerstan.

4. Slopad ränta på uppskovet

Partierna är överens om att ta bort räntan på uppskovet på reavinstskatten.

5. Bredband till fler

Ett förslag som berör Stockholms skärgård rör utbyggd digital infrastruktur. Partierna vill se till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

6. Snabbtåg på stambanan

Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med banan bättre knyts samman.

7. Mera RUT

Stockholmarna är de som använder RUT-avdraget flitigast. Enligt överenskommelsen ska taket för hur stora RUT-avdrag man får göra höjas till tre gånger dagens nivå. RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster. Ett särskilt RUT-avdrag för äldre ska också utredas, enligt överenskommelsen.

8. Slopad värnskatt

S, MP, C och L är överens om en grön skatteväxling där miljöskatter höjs och skatter på jobb och företagande minskas. Bland annat slopas den extra statliga skatt på 5 procent som tas ut på de allra högsta inkomsterna (över 662300 kronor per år), den så kallade värnskatten.

Stockholmarna, som tillhör landets rikaste, berörs särskilt mycket.

9. Strandskyddet

Strandskyddet görs om i grunden. Det ska bli enklare att bygga strandnära för att skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet.

–  Det ska vara enkelt att bygga strandnära, säger Annie Lööf (C) på presskonferensen.

Det är dock oklart i vilken mån detta påverkar Stockholm. Det är främst i glesort som det ska bli lättare att bygga strandnära.