Paviljong läggs ner på Sjöhästens förskola

Barn- och ungdomsnämnden sammanträder i dag, tisdag.
Barn- och ungdomsnämnden sammanträder i dag, tisdag.
I centrala Vallentuna står det för många platser tomma i förskolan. Nu föreslås nedläggning av en paviljong vid Rosendalsskolans förskola.
Troligen blir det heller ingen förskoleklass på Hjälmstaskolan till hösten.

I centrala Vallentuna står många förskoleplatser tomma. Därför vill kommunen se över lokalerna så att de används mer effektivt. Nu finns ett förslag om att lägga ner en paviljong som står på Rosendalsskolans gård för att anpassa kostymen bättre till behoven.

En tredjedel försvinner

I paviljongen går nu 28 barn. Nio av dem börjar förskoleklass till hösten. Inga barn står i kö.

– Då tycker vi att det är bättre att avveckla paviljongen eftersom det inte blir fullt. Det blir också bättre för barn och personal om de får flytta till riktiga förskolelokaler. För paviljong är inte den bästa lösningen, säger Anna-Clara Nord Ekerling, L, ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Omställning

Kommunen räknar med att flytten kan innebära en viss omställning för såväl barn som personal. Men fördelarna är fler.

De barn som är kvar i paviljongen får börja på Kantarellens eller Granåsa förskola. Där finns det bättre utrustade skolgårdar, bättre kök och fler jämnåriga kamrater. För personalen kan en flytt till större förskolor göra det lättare att klara verksamheten om någon blir sjuk. Inte minst blir det dyrt för kommunen med tomma platser.

Få valde Hjälmsta

Även på Hjälmstaskolan kan det bli avvecklingar. Dit har 19 barn anvisats till förskoleklass till hösten men bara fyra barn har valt skolan. Sedan Hagaskolan öppnat söker färre sig till Hjälmstaskolan. Därför finns också ett förslag om att inte ha någon förskoleklass på Hjälmstaskolan.

Förslagen kommer upp på barn- och ungdomsnämndens sammanträde i dag, tisdag.