Paviljonger i Salem överklagas

Salems kommuns planer på att uppföra paviljonger för flyktingar har väckt en del starka reaktioner bland boende i de aktuella områdena.

Kommunstyrelsen bedömer att två paviljonger behöver uppföras, en för flyktingfamiljer och vuxna flyktingar, en för ensamkommande flyktingbarn. Fyra platser har valts ut i prioriteringsordning, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Anders Öttenius, miljö- och samhällsbyggnadschef, berättar att runt 50 berörda personer har hört av sig med synpunkter till kommunen.

– De har både ringt och mejlat, det är allt ifrån att man undrar hur beslutet kan överklagas till att man är orolig för kriminalitet eller sitt fastighetsvärde. Det är en hel del värderingsfrågor inbakade i det hela, säger Anders Öttenius.

Han vet att minst en överklagan har inkommit om beslutet och berättar att flera sagt att de kommer att överklaga. Eftersom de aktuella placeringarna ingår i samma beslut överklagas samtliga, vilket betyder att beslutet kommer att gå till förvaltningsrätten.

Kommunen hade tänkt söka bygglov för paviljongerna i mars-april och en grov beräkning var att flyktingarna skulle kunna flytta in i oktober-november.

– Utan överklagningsprocess var tanken att vi skulle beviljas bygglov, beställa byggnaderna och få dem på plats under hösten, säger Anders Öttenius.

Han kan inte uttala sig om huruvida processen nu kommer att försenas, det beror bland annat på hur snabbt förvaltningsrätten fattar beslut. Om kommunen får klartecken kan de som bor närmast fortfarande överklaga bygglovet till länsstyrelsen och då kan ärendet gå till mark- och miljödomstolen för beslut.

Salem har rangordnat de fyra aktuella platserna och kommer att söka bygglov för en i taget. Anders Öttenius berättar att kommunen svarar de boende att man valt dessa platser för att det finns förutsättningar för integration, närhet till kollektivtrafik, närservice och undervisning.

– Vi har två väl fungerande boenden för ensamkommande flyktingbarn i kommunen i dag och där har vi inga avvikelser, säger Anders Öttenius.

Kommunen har ett ansvar att ta emot flyktingar och ska enligt länsstyrelsens siffror ta emot 56 vuxna flyktingar och flyktingbarn med familjer under 2016. Utöver dem kommer även ett antal nya flyktingbarn att anlända och i en av paviljongerna är det tänkt att 14 ensamkommande barn ska bo.

I dagsläget finns inga andra alternativ än paviljongerna för att tillgodose behovet av bostäder.