Paviljonger löser kris på Viks skola

Gymnastiksalen och matsalen på Viks skola i Värmdö kan komma att rivas för att göra plats för paviljonger. Detta eftersom den nya skolorganisationen innebär att det krävs fler klassrum på skolan.

Till hösten blir Viks skola en F-6-skola i stället för F-5. Detta gör att lektionssalar samt uppehållsrum för nästan 100 elever och personal saknas. Samhällsbyggnadskontoret har på uppdrag av utbildningsstyrelsen nu tagit fram två alternativ för att lösa problemet. Båda går ut på att riva matsalen och gymnastiksalen och i stället uppföra paviljonger på totalt 800 kvadratmeter. Där ska sex klassrum få plats.

Ett alternativ är att utbildningsstyrelsen hyr paviljongerna av ett företag under sex år, med möjlighet att minska ytorna efter tre år. Det andra alternativet går ut på att fastighetskontoret köper paviljongerna och att utbildningsstyrelsen hyr lokalerna.

Det skulle kosta över fyra miljoner kronor per år att hyra lokalerna. Det blir över 5 000 kronor per kvadratmeter. Detta att jämföra med snitthyran på verksamhetslokaler, som i år ligger på 1 150 kronor per kvadratmeter och år.

En av orsakerna till den nya skolorganisationen är överskottet på skolplatser inom kommunen. Därför ska skolor slås ihop och årskurser flyttas till andra enheter.

– Att då lägga till extra kostnader för nya lokaler är oansvarigt. Hade man vetat det här, skulle beslutet om den nya skolorganisationen aldrig ha tagits, säger Annika Andersson Ribbing (S), ledamot i kommunstyrelsens fastighetsutskott.

Pengarna borde läggas på annat, menar hon.

– Vi har ett lågt antal behöriga lärare och borde använda våra pengar till den delen av verksamheten, inte på nya lokaler.

Fakta

Byggnaderna kan rivas i april

I veckan diskuterar utbildningsstyrelsen förslagen om att riva Viks skolas matsal och gymnastiksal. Sedan går ärendet tillbaka till fastighetsutskottet för beslut.

Om något av alternativen går igenom, börjar rivningsarbetet i april.

Köket, matsalen och gymnastiksalen har bedömts vara uttjänta.

Källa: Värmdö kommun