Paviljonger överklagas igen

Här ska paviljongerna i Brottby byggas.
Här ska paviljongerna i Brottby byggas.
Paviljongerna i centrala Vallentuna imponerar inte på Össeby hembygdsförening i Brottby.
Paviljongerna i centrala Vallentuna imponerar inte på Össeby hembygdsförening i Brottby.
I förra veckan avslog Länsstyrelsen överklagade paviljongbyggen i Brottby och Ekskogen. Men de boende ger sig inte.

- Även om vi får nej har vi visat att vi finns här i Brottby, säger Hans-Georg Wallentinus, hembygdsföreningen.

Paviljongstriden i Vallentuna fortsätter. I förra veckan berättade Mitt i att Länsstyrelsen avslog överklagandena av de tillfälliga bygglov för bostadspaviljonger för nyanlända flyktingar i Brottby och Ekskogen som kommunen godkände i februari.

Med de Ekskogen- och Brottbybor som överklagat kommer att dra överklagandet vidare till Mark och miljödomstolen.

– Även om vi får nej har vi visat att vi finns här i Brottby, säger Hans Georg Wallentuinus, för hembygdsföreningen.

För hembygdsföreningen handlar det om att skydda kulturmiljön kring Brottby kvarn och hembygdsgården Kvarnstugan, i vars närhet paviljongerna ska byggas.

– I vårt fall har de inte tagit hänsyn till riksintresset, säger Hans Georg Wallentinus.

Länsstyrelsen säger i sitt svar att det man inte kan godkänna ett permanent bygglov på en sådan plats. Däremot går det bra med ett tillfälligt.

– Det tycker vi är konstigt, säger han.

Han menar att skadorna på marken och miljön blir lika stora, även om paviljongerna ska rivas efter fem år. Dessutom kommer kommunen inte, enligt Wallentinus, att kunna återställa marken tillfredställande.

– Men jag tror inte man bryr sig om det, ens i högre instans, säger han.

För att paviljongerna ska smälta in i miljön har kommunen meddelat att paviljongerna i Brottby kommer att målas röda. Men det imponerar inte på hembygdsföreningen.

– Jag har sett bilder på de paviljonger som ställts upp i centrala Vallentuna. Det är bara lådor som är utställda, det ser förskräckligt ut, säger han.

Överklagandena till Mark- och miljödomstolen ska vara inne i juli. Kommunens plan just nu är att paviljongerna ska kunna börja monteras i höst.

20-25 nyanlända flyktingar ska erbjudas bostad på respektive plats.