Paviljonger ska lösa flyktingkris

Farsta Stadsdelsförvaltning
Stockholms stad planerar att sätta upp tillfälliga paviljonger, så kallade modulhus, för ensamkommande flyktingbarn i Farstaområdet.

Enligt stadsdelsförvaltningen kommer information om husens tänkta placering att gå ut inom kort. Närboende kommer också att kallas till ett informationsmöte.

– Men alla detaljer är inte klara än, säger Kerstin Sandström, stadsdelsdirektör.

Mitt i Farsta berättade i förra veckan om att stadsdelen har haft svårt att hitta godkända boenden åt alla barn. Det var också en av orsakerna till att förvaltningens barn- och ungdomsgrupp gjorde en lex Sarah-anmälan av flyktingmottagningen.

Enligt Kerstin Sandström ska cirka 80 personer kunna bo i modulhusen.