Paviljongerna rivs på Slättgårdsskolan

Ebon Lundberg, rektor på Slättgårdsskolan, är glad över det lyft som ombyggnaden blir.
Ebon Lundberg, rektor på Slättgårdsskolan, är glad över det lyft som ombyggnaden blir.
Nu ska de två tillfälliga paviljongerna vid Slättgårdsskolan bort.
De två tillfälliga paviljongerna blev kvar i många år, men nu ska de bort.
Nu ska de två paviljongerna vid Slättgårdsskolan bort.
Paviljongerna är slitna och räcker inte till för skolans behov.
Nu ska de tillfälliga paviljongerna på Slättgårdsskolan i Bredäng bort. I stället ska en ny, permanent byggnad uppföras. Samtidigt ska skolan växa – och få ett eget bibliotek.

År 2000 ställdes den första tillfälliga paviljongen upp på Slättgårdsskolan. 2012 tillkom ytterligare en, nödvändigt för att få plats med alla elever. I dessa paviljonger får totalt 250 skolbarn undervisning i bland annat hemkunskap, musik och laboration.

Men nu är paviljongerna på väg bort. I stället ska en helt ny byggnad uppföras, i två våningar.

– Det innebär att vi blir av med slitna lokaler och får ett helt nytt hus. Det betyder jättemycket, säger rektorn Ebon Lundberg.

Bygget ska vara klart till höstterminen 2021, enligt planerna. Då ska lågstadieeleverna flytta in i det nya huset, där också slöjdsalar och fritids ska rymmas. Högstadie- och mellanstadieeleverna ska gå i de nuvarande, permanenta lokalerna. De ska också byggas om och rustas, för att fylla alla behov.

– Vi får till exempel en större matsal. Det är väldigt bra, för det är trångbott nu och blir lätt bullrigt. En annan viktig sak är att alla lokaler ska tillgänglighetsanpassas. Som det är nu kan vi inte ta emot elever med funktionshinder och det är ett elände, säger Ebon Lundberg.

Byggprojektet innebär också att skolans kapacitet ökar. I dag går 555 F-9-elever där. När utbyggnaden är klar ska det finnas plats för 600 elever. Varje årskurs ska ha två parallellklasser, är tanken.

En god nyhet är också att skolan får ett riktigt bibliotek igen. Det gamla försvann för fem–sex år sedan, då det gjordes om till musiksal.

– Vi är väldigt trångbodda och var tvungna att göra så. Vi har haft tillfälliga lösningar men det är inte samma sak som att ha ett riktigt bibliotek. Det här är en jätteviktig förbättring, säger Ebon Lundberg.

Biblioteket planeras ligga där rektorsexpeditionen ligger i dag. Rektorsexpeditionen får flytta i stället till en annan lokal, i samma byggnad, där det blir mer tillgängligt.

Kostnaden för hela projektet beräknas till 82 miljoner kronor. Det genomförs av stadens skolfastighetsbolag Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

– Slättgårdsskolan har en jättefin verksamhet, med bland annat musikundervisning enligt El Sistema-modellen. Nu får ännu fler elever glädjen att går här i moderna och vackra läromiljöer, säger skolborgarrådet Olle Burell (S) i ett pressmeddelande.

Utbildningsnämnden väntas klubba ett inriktningsbeslut om om- och nybyggnationen vid sitt möte den 24 augusti.