Paviljongsituationen: ”Vi måste bygga ut permanent”

Nya Elementar, Åkeshov
Nya Elementar behöver byggas ut permanent, menar rektor Mikael Odin.
Antalet skolplatser i länet är för få och tillfälliga paviljonger blir därför en allt vanligare syn på Stockholms skolgårdar.
Nya elementar i Bromma fick sin första paviljong vid höstterminens start. En tillfällig lösning som inte kommer att hålla i längden, menar skolans rektor.
– En permanent utbyggnad skulle åtgärda de flaskhalsar vi har i dag, säger Mikael Odin.

Elever på nästan var tredje kommunal grundskola i Stockholm har undervisning i paviljonger. Totalt finns över 230 klassrum i tillfälliga byggnader – och fler kommer det att bli, visar Mitt i:s kartläggning.

På Nya elementars skolgård i Bromma står sedan höstterminens start en skopaviljong med plats för 120 elever.

Fyra klasser huserar i paviljongen, och enligt skolans rektor Mikael Odin har allt fungerat smärtfritt än så länge.

– Det har funkat bra. Paviljongen står på en plats som smälter in med övrig byggnation och arkitektur i området och dessutom tar den inte upp så mycket yta av själva skolgården, säger han.

Men lösningen är tillfällig. Inom ett par år räknar Mikael Odin med att skolans elevantal ska ha ökat från dagens 920 till 1200. Och för att det ska vara möjligt krävs annat än paviljonger.

– Vi har en del flaskhalsar i dag. Vi behöver till exempel fler specialsalar, slöjdsalar och matsalsplatser, säger Mikael Odin.

Diskussioner om en permanent utbyggnad av Nya Elementar pågår, men ingenting är spikat, enligt rektorn. Till nästa höst planeras i stället ytterligare en paviljong på skolgården. Den kommer att innehålla sex klassrum och ska ge plats för 180 elever. Totalt kommer 300 elever att vistas i paviljonger i stället för i regelrätta klassrum.

Även Mariehällskolan kommer att få tillfälliga klassrum. Nästa år kommer skolan få en paviljong som ska rymma sex klassrum.